Skarżysko-Kamienna dnia 26.11.2018r.

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

Dostawę tablicy interaktywnej 78’ z projektorem krótkoogniskowym (zestaw)2szt. dla Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Skarżysku – Kamiennej

– specyfikacja w załączniku

Oprócz ceny proszę również o podanie:
– możliwego terminu wykonania zamówienia,
– warunków płatności
– oferowana cena musi obejmować wszelkie koszty związane a realizacją zamówienia

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 30.11.2018r.
Dopuszcza się złożenie oferty:
– w formie pisemnej na adres: Zespół Szkół Publicznych nr 1
ul. Sezamkowa 23
26 – 110 Skarżysko – Kamienna

Termin realizacji:
Usługi na w/w badania będą wykonywane w okresie od 01.12.2018r. do 12.12.2018r.

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem.

/-/ Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych nr 1
mgr Elżbieta Chajduga

 

 

  1. Zapytanie cenowe - tablica interaktywna (149 pobrań)
  2. tablica-multimedialna.docx (143 pobrania)
Share →