Skarżysko-Kamienna dnia 29.11.2018r.

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości
nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej
wykonania zamówienia obejmującego:

Dostawę laptopów 3 szt. dla Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Skarżysku –

Kamiennej – specyfikacja w załączniku

Oprócz ceny proszę również o podanie:
– możliwego terminu wykonania zamówienia,
– warunków płatności
– oferowana cena musi obejmować wszelkie koszty związane a realizacją zamówienia
Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 6.12.2018r.
Dopuszcza się złożenie oferty:
– w formie pisemnej na adres: Zespół Szkół Publicznych nr 1
ul. Sezamkowa 23
26 – 110 Skarżysko – Kamienna
– za pośrednictwem poczty elektronicznej zspnr1skarzysko@o2.pl
Termin realizacji:
W/w dostawa będzie wykonana w okresie od 07.12.2018 do 14.12.2018r.

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem.

/-/ Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych nr 1

mgr Elżbieta Chajduga

  1. zapytanie-laptopy.docx (85 pobrań)
  2. skanowanie0032.pdf (78 pobrań)
  3. Laptopy.docx (79 pobrań)
Share →