Szanowni rodzice
Przedstawiamy skróconą instrukcję uruchomienia dziennika elektronicznego dla rodziców i uczniów naszej szkoły.

 1. Należy podać wychowawcy klasy adres e-mail (można podać adres ojca, matki oraz ucznia)
 2. Na każdy adres zostanie przydzielony indywidualny dostęp w zakresie rodzic lub uczeń.
 3. Po wprowadzeniu przez wychowawcę adresów do systemu możliwe jest pierwsze logowanie.
 4. Otwieramy stronę Strona dziennika elektronicznego firmy VULCAN
 5. Klikamy Zaloguj się
 6. Przy pierwszym logowaniu lub po wygaśnięciu hasła (co 30 dni) klikamy przywróć dostęp
 7. Wpisujemy adres e-mail podany wychowawcy.
 8. Potwierdzamy Nie jestem robotem.
 9. Klikamy wyślij wiadomość.
 10. Sprawdzamy pocztę e-mail. (Zostanie wysłana automatycznie wiadomość z możliwością wprowadzenia nowego hasła dostępu do dziennika.) UWAGA Wiadomość pojawi się po ok 5 min. Może się pojawić nie tylko w skrzynce odbiorczej. Należy sprawdzić np: spam, wiadomości automatyczne, powiadomienia itp.)
 11. Klikamy na link przesłany w wiadomości i wprowadzamy dwukrotnie własne hasło zwracając uwagę na wskazówki dotyczące złożoności hasła.
 12. Można już zalogować się do dziennika
 13. Podajemy e-mail i założone hasło klikamy zaloguj się
 14. Po uruchomieniu dziennika można też uruchomić dostęp mobilny: tablet, smartfon klikając zakładkę Dostęp mobilny.
 15. Aplikacja Dzienniczek+ dostępna w Sklepie Google App Store i Sklepie Windows.
Szkoła Podstawowa nr 13 im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala”

Nasza szkoła tworzy przyjazną i partnerską atmosferę służącą pracy, nauce i zabawie. Zapewniamy wysoki poziom zajęć edukacyjnych opartych na nowoczesnych metodach nauczania, wspieramy postawy poszukujące w procesie zdobywania wiedzy. Szkoła posiada bogatą bazą dydaktyczną, nasi wychowankowie mają do dyspozycji najlepsze w mieście obiekty sportowe: dwie sale gimnastyczne i korekcyjne, boisko z torem lekkoatletycznym i do gry w piłkę nożną oraz koszykówkę, kort tenisowy. Nasza szkoła zapewnia uczniom poczucie bezpieczeństwa, jest obiektem monitorowanym.

Przedszkole nr 16

Nasze przedszkole to placówka z pięknymi tradycjami, wychowała już kilka pokoleń. Zapewniamy wszechstronny, bezpieczny i radosny rozwój wszystkim naszym wychowankom.Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo. Przygotowujemy je do przeżywania sukcesu i radzenia sobie z porażkami. Wspomagamy ukierunkowujemy rozwój dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami. Zapewniamy opiekę, wychowanie i naukę w atmosferze akceptacji. Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci.

Informacja o monitoringu