Ogłoszenie nr 593411-N-2018 z dnia 2018-07-23 r.

Zespół Szkół Publicznych nr 1: „Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkół Publicznych Nr 1
w Skarżysku – Kamiennej”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Pliki do pobrania:

 1. 23.07.2018-r.-UZP-Ogłoszenie-o-zamówieniu.pdf (144 pobrania)
 2. zał.-2-oferta-1-1.docx (137 pobrań)
 3. zał.-2-oferta.docx (120 pobrań)
 4. zał.-3-oświadczenie-że-wykonawca-nie-podlega-wykluczeniu.docx (96 pobrań)
 5. Zał.-4-1-Formularz-rzeczowo-cenowy-Zadanie-Nr-1-Warzywa-i-owoce.xlsx (102 pobrania)
 6. Zał.-4-2-Formularz-rzeczowo-cenowy-Zadanie-Nr-2-Mięso-i-wędliny.xlsx (96 pobrań)
 7. zał.-4-3-Formularz-rzeczowo-cenowy-Zadanie-3-Dostawa-pieczywa-i-wyrobów-cukierniczych.xlsx (95 pobrań)
 8. zał.-4-4.docx (103 pobrania)
 9. zał.-4-5.docx (94 pobrania)
 10. zał.-4-6.docx (99 pobrań)
 11. zał.-nr-5-zobowiązanie-podmiotu-trzeciego.dotx (89 pobrań)
 12. zał.-6-oświadczenie-o-przynalezności-do-grupy-kapitałowej-1.doc (95 pobrań)
 13. zał.-7-dla-zadań-1-6-Istotne-post.-umowy-1.doc (121 pobrań)
 14. zał.-8-Opis-przedmiotu-zamówienia.doc (123 pobrania)
Share →