Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 r.

Gmina Skarżysko-Kamienna, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2018 r. Zespół Szkół Publicznych Nr 1

Do pobrania:

Plan-zamówień-publicznych-ZSP-Nr-1-na-2018-rok.docx (830 pobrań)

Share →