ZP.271.1.2019

WSZYSCY ZAINTERESOWANI

Dotyczy:         postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

Dostawa  artykułów  spożywczych dla Zespołu Szkół Publicznych Nr 1   w Skarżysku – Kamiennej 

 

Zamawiający informuje , iż dokonuje korekty informacji z otwarcia ofert.  W informacji zamieszczonej 05.08.2019 r.
Zamawiający wpisał ofertę Nr 2 „INTERPOLAR” Magdalena Pytel  ul. Wiejska 55; 25-319 Kielce a nie wpisał ceny pod zadaniem, na które oferta ta została złożona.

zapis przed korektą:

L.p.

Nazwa i adres Wykonawcy

Zadanie Nr 1  Dostawa mięsa i wędlin

Zadanie Nr 2   Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych 

Zadanie Nr 3  Dostawa  nabiału

Zadanie Nr 4  Dostawa pozostałych artykułów  spożywczych 

Zadanie Nr 5   Dostawa mrożonek i ryb

2

 „INTERPOLAR” Magdalena Pytel

ul. Wiejska 55; 25-319 Kielce

————–

—————

—————

—————

————

Zapis po korekcie:

2

„INTERPOLAR” Magdalena Pytel

ul. Wiejska 55; 25-319 Kielce

————

————-

————-

————-

30.223,00 zł.

 

 

 

Share →