INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:  „Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Skarżysku – Kamiennej.

Zadanie 1: Dostawa mięsa i wędlin

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Skarżysku – Kamiennej”.

Zadanie 2: Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych

Zadanie 3: Dostawa nabiału

Zadanie 4: Dostawa pozostałych artykułów spożywczych

Zadanie 5: Dostawa mrożonek i ryb

Zadanie-1-UNIEWAŻNIENIE.docx (668 pobrań) Zadanie-Nr-2-BIP-INFORMACJA-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.docx (672 pobrania) Zadanie-Nr-3-BIP-INFORMACJA-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.docx (701 pobrań) Zadanie-Nr-4-BIP-INFORMACJA-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.docx (690 pobrań) Zadanie-Nr-5-BIP-INFORMACJA-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.docx (675 pobrań)
Share →