Informacja z otwarcia ofert „Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkół Publicznych Nr 1
w Skarżysku-Kamiennej”

 

Skarżysko – Kamienna 05.08.2019 r.

Znak sprawy: ZP.271.1.2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Skarżysku – Kamiennej

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. ), w imieniu Zamawiającego przedstawiam informacje podane podczas otwarcia ofert:

1) kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę brutto: 286.513 zł.

w tym:

Zadanie Nr 1: Dostawa mięsa i wędlin : 82.744 zł. brutto

Zadanie Nr 2: Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych : 12.705,00 zł. brutto

Zadanie Nr 3: Dostawa nabiału : 55.093,00 zł. brutto

Zadanie Nr 4: Dostawa pozostałych artykułów spożywczych: 97.163,00 zł. brutto

Zadanie Nr 5: Dostawa mrożonek i ryb mrożonych : 38.808,00 zł. brutto

INFORMACJA-z-otwarcia-ofert.docx (671 pobrań)

 

 

Share →