Gmina Skarżysko-Kamienna, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ),

przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2020 r. Zespół Szkół Publicznych Nr 1

L.p.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi)

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

1

Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Skarżysku – Kamiennej

Dostawa

Przetarg nieograniczony

277 100,00zł. netto

II kwartał

Plan-zamówień-publicznych-ZSP-Nr-1-na-2020.docx (662 pobrania)
Share →