W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

Świadczenie usług dezynsekcji i deratyzacji w Zespole Szkół Publicznych nr 1 w Skarżysku – Kamiennej”

„Świadczenie usługi konserwacji, przeglądu i usuwania awarii dźwigów towarowych (3 szt.) zainstalowanych w Zespole Szkół Publicznych nr1 w Skarżysku – Kamiennej (zaplecze kuchenne)”

Świadczenie badań lekarskich z zakresu medycyny pracy dla pracowników Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Skarżysku – Kamiennej”

Wywóz odpadów stałych niesegregowanych w Zespole Szkół Publicznych nr 1 w Skarżysku – Kamiennej”.

Share →