INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:
„Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Skarżysku – Kamiennej”

 

INFORMACJA-z-otwarcia-ofert-BIP-1.docx (119 pobrań)
Share →