INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

KLAS III GIMNAZJUM

W dniach 10 – 11 – 12.04.2019 uczniowie klas III przystępują do egzaminów gimnazjalnych.

Uczniowie zgłaszają się przy wyznaczonych salach o godz. 8:15.

Rozpoczęcie egzaminu o godz. 9:00.

Czas trwania egzaminu :

10.04.2019 /środa / część humanistyczna:

  1. historia i wos 9:00 – 10:00.
  2. j.polski 11:00 – 12:30.

11.04.2019 /czwartek/ część matematyczno-przyrodnicza:

  1. przedmioty przyrodnicze 9:00 – 10:00.
  2. matematyka 11:00 – 12:30.

12.04.2019 /piątek/ część język obcy:

  1. poziom podstawowy 9:00 – 10:00.
  2. poziom rozszerzony 11:00 – 12:00.

Uczniowie z opinią o dysleksji oraz orzeczeniem z poradni psychologiczno-pedagogicznej mają wydłużony czas pisania .

W przerwie między poszczególnymi częściami egzaminu uczniowie spędzają czas na holu przy sklepiku.

Zakaz posiadania telefonów na egzaminie (pod karą jego unieważnienia).

Uczniowie spóźnieni nie będą wpuszczeni na egzamin.

Share →