Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 r.

Gmina Skarżysko-Kamienna, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2018 r. Zespół Szkół Publicznych Nr 1

Do pobrania:

Plan-zamówień-publicznych-ZSP-Nr-1-na-2018-rok.docx (157 pobrań)

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Skarżysku – Kamiennej”.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:
„Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Skarżysku – Kamiennej”

INFORMACJA-z-otwarcia-ofert-BIP-1.docx (141 pobrań)

Zespół Szkół Publicznych nr 1: Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkół Publicznych Nr 1
w Skarżysku – Kamiennej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

UWAGA!

05.12.2017-r.-ZMIANA-SIWZ-Nr-1.docx (135 pobrań)

 

 

Niektórzy z wielkim żalem za wakacjami, inni z uśmiechem na ustach, a jeszcze inni w skupieniu. Wszyscy przyszli dzisiaj do szkoły na inaugurację roku szkolnego 2012/2013. Niewątpliwie rozpoczynający się dzisiaj rok szkolny będzie bardzo trudny dla nauczycieli, ale także dla uczniów. Dlaczego? Jedna z odpowiedzi na nurtujące nas pytanie jest niż demograficzny.

Więcej na: TV Skarżysko

 

Odwiedziliśmy z naszą kamerą Zespół Szkół Publicznych nr 1. Jak na powiedział dyrektor placówki Andrzej Warwas, szkoła w pełni jest przygotowana do przyjęcia uczniów, a uczniowie będą się uczyć między innymi w 12 odnowionych salach, które szkoła odremontowała z własnych środków i inicjatywy.

Więcej na: TV Skarżysko