Szkoła Podstawowa Nr 13

Nasza szkoła oferuje bezpieczne i przyjazne warunki do nauki. Mamy wyszkoloną i miłą kadrę pedagogiczną. Dysponujemy bogatą bazą dydaktyczną: nowoczesną pracownią komputerową, dobrze wyposażonymi salami lekcyjnymi, salą do zajęć rewalidacyjnych, biblioteką, salami gimnastycznymi i boiskami szkolnymi.

Przedszkole Nr 16

Nasze przedszkole to placówka z pięknymi tradycjami, wychowała już kilka pokoleń. Zapewniamy wszechstronny, bezpieczny i radosny rozwój wszystkim naszym wychowankom.Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo. Przygotowujemy je do przeżywania sukcesu i radzenia sobie z porażkami. Wspomagamy ukierunkowujemy rozwój dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami. Zapewniamy opiekę, wychowanie i naukę w atmosferze akceptacji. Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci.

PRACOWNIA EDUKACJI EKOLOGICZNO-PRZYRODNICZEJ