Klauzula informacyjna – monitoring ZSP nr 1 Skarżysko-Kamienna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej) RODO informuje się, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz Państwa dzieci jest Zespół Szkół Publicznych nr 1 z siedzibą przy ul. Sezamkowej 23, 26-110 Skarżysko-Kamienna, reprezentowany przez Dyrektora Szkoły.

  2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych e-mail: inspektor@um.skarzysko.pl

  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, pracowników oraz mienia na terenie szkoły –podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w budynkach oraz na terenie zarządzanym przez Administratora danych, w tym zapewnienie bezpieczeństwa uczniom, pracownikom oraz zapewnienie bezpieczeństwa mienia Administratora, uczniów i pracowników.

  4. Podane przez Państwa dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz umów.

  5. Monitoring wizyjny obejmuje swoim zasięgiem: wejścia i wyjścia do szkoły, boiska szkolne, parking szkolny, korytarze budynku.

  6. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły, po upływie 4 dni zapis jest automatycznie nadpisywany.

  7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w granicach określonych w przepisach prawa.

  8. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jeżeli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

  9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Przebywanie na terenie Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Skarżysku-Kamiennej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w pkt. 3. Konsekwencją odmowy udostępnienia tych danych jest brak uprawnienia do przebywania na terenie naszej placówki.

Szkoła Podstawowa nr 13 im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala”

Nasza szkoła tworzy przyjazną i partnerską atmosferę służącą pracy, nauce i zabawie. Zapewniamy wysoki poziom zajęć edukacyjnych opartych na nowoczesnych metodach nauczania, wspieramy postawy poszukujące w procesie zdobywania wiedzy. Szkoła posiada bogatą bazą dydaktyczną, nasi wychowankowie mają do dyspozycji najlepsze w mieście obiekty sportowe: dwie sale gimnastyczne i korekcyjne, boisko z torem lekkoatletycznym i do gry w piłkę nożną oraz koszykówkę, kort tenisowy. Nasza szkoła zapewnia uczniom poczucie bezpieczeństwa, jest obiektem monitorowanym.

Przedszkole nr 16

Nasze przedszkole to placówka z pięknymi tradycjami, wychowała już kilka pokoleń. Zapewniamy wszechstronny, bezpieczny i radosny rozwój wszystkim naszym wychowankom.Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo. Przygotowujemy je do przeżywania sukcesu i radzenia sobie z porażkami. Wspomagamy ukierunkowujemy rozwój dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami. Zapewniamy opiekę, wychowanie i naukę w atmosferze akceptacji. Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci.

Informacja o monitoringu